Adempauze:stilte, muziek en meditatie

Onder de titel ‘Adempauze’ organiseren we wekelijks een online samenkomst op Zoom. Iedereen is welkom, mensen van alle achtergronden en religies en we nodigen eenieder uit om een gebed of tekst te lezen.Voel je vrij om deel te nemen en om wel of niet iets te lezen. In het programma zal ook een meditatieve stilte…