De Zaanse Passion (2017)

Op dinsdag 11 april 2017 vond De Zaanse Passion plaats. Het Passieverhaal over Jezus laatste dagen en zijn opstanding werden uitgevoerd in een eigentijdse en muzikale uitvoering van twee uur. Daarin zijn ook filmopnames verwerkt van scenes die plaatsvinden in de Zaanstreek.

Doelstelling van het project
Doelstelling van dit samenbindend project was: een breed publiek in de Zaanstreek het passieverhaal van Jezus te laten beleven als een oproep tot verbinding, zowel in de voorbereiding als de uitvoering. De mensen die meewerkten verbonden zich aan elkaar door samen te zingen, te acteren, het kruis te bouwen/dragen of achter de schermen aan dit project mee te werken. Door samen te werken aan dit betekenisvolle project ontstond verbinding tussen mensen in de Zaanstreek. Door organisaties die bijdragen aan het welzijn in de Zaanstreek het kruis te laten dragen werd duidelijk dat we elkaars leed en lasten willen dragen.

Uitvoering
De Zaanse Passion startte met een tocht met wit kruis vanaf het Kogerplein door Koog aan de Zaan naar De Ontmoeting in Zaandijk. De kruisbouwers (Herman van Egdom, Feike Oppewal, Klaas Kramer, Daan Beudeker en Wilfred Rentzenbrink) hadden het kruis rond 18.00 uur al geïnstalleerd op het Kogerplein. Een vernuftig karretje werd eronder geplaatst, zodat de kruisdragers niet onder de last zouden bezwijken…

De kruisdragers verzamelden zich vanaf 18.15 uur. Vertegenwoordigers van het Rode Kruis, wethouder Rita Visscher, vrijwilligers bij het voetveer, de burgemeester van Zaandijk, de vrouw van het Zaanse Bakkertje, vluchtelingenorganisatie New Bees, mantelzorgers, vertegenwoordigers van kerken, Stichting Present, kunstenaars, muzikanten… Het was zo maar een willekeurig greep uit alle mensen die bijdroegen aan het welzijn. Zij droegen een linnen strik, want linnen was het verbindende symbool van de Zaanse Passion. Het was mooi om te zien hoe mensen elkaars hand vasthielden en er verbondenheid ontstond tijdens de stille tocht.

Omdat De Ontmoeting niet meer dan 350 bezoekers kon herbergen, was de muzikale voorstelling ook buiten via een led-scherm te volgen.

De organisatie
De band ‘the Challenge’, met tien leden, had in de kerk op Witte Donderdag en Goede Vrijdag 2016 een muzikale rol. Naderhand vroegen de bandleden of onze kerk geen echte Passion kon organiseren. We gingen in gesprek en het project startte. De zanger van de band speelt de rol van Jezus. De beide zangeressen spelen respectievelijk de rol van de moeder Maria en van Maria Magdalena. De bandleden hebben geen kerkelijke achtergrond. Deze band deed zijn naam eer aan door de ‘uitdaging’ aan te gaan om samen met dertig talentvolle Zaankanters deze muzikale Passion in te studeren. Het lied ‘Iedereen is van de wereld’ is als een rode draad door de uitvoering heen geweven.

[meer informatie over de projectorganisatie]

Vrijwilligers
In het najaar van 2016 kwam het kernteam voor het eerst bij elkaar. In januari 2017 werd het repertoire door de projectleider, regisseur en de muzikaal leider van de band vastgesteld. De Nederlandse en Engelstalige nummers (met Nederlandse vertaling) vertelden het verhaal en zorgden voor herkenning bij een grote groep mensen. De werving van zangers en acteurs startte ook in januari. Een groep van 100 medewerkers werd actief (kernteam, muzikanten, spelers, kruisbouwers, kruisdragers, filmploeg, decorploeg, naaiatelier, routecommissie, geluid en techniekgroep, cateringploeg)/ Het verbindende karakter van dit project en de inzet van vrijwilligers en de professionele begeleiding was een van de sterke kanten van deze aanpak.

Samenbindend proces
Opvallend was het aantal niet-kerkelijke medewerkers, meer dan 70 procent. Via oproepen in de kranten en sociale media gaven deze niet-kerkelijk gebonden Zaankanters zich op voor zang en theaterspel en taken achter de schermen. Vanwege eerdere projecten kende een aantal Zaankanters de kerk als een ruimhartige plek voor iedereen en de onderlinge verbindingen die zijn ontstaan, blijven. Er was veel onderling vertrouwen. Allochtoon of autochtoon, hindoes, moslims, christenen en Syrische statushouders deden mee. Petrus en Johannes worden bijvoorbeeld gespeeld door twee Syrische christenen uit Aleppo. Ook vier andere leerlingen werden gespeeld door Syrische statushouders. Het muzikale evenement werd gefotografeerd door twee Syrische vluchtelingen, die van fotografie hun werk willen maken.

Waar?
In één van de Zaanse molens is de scene van de jonge Jezus in de timmer-werkplaats gefilmd. Daar leert Jozef de jonge Jezus een kribbe timmeren. Het kruis was op de achtergrond zichtbaar. Er klonken 33 hamerslagen. Jezus maakte zijn intocht in Zaandijk vanaf de brug van de Zaanse Schans. Het laatste Avondmaal vond plaats in een bovenzaal van het Kreatief Pakhuis in Zaandijk, de scene met Judaskus in het Kogerpark. Bij het Zaanse politiebureau vonden de scenes van Pontius Pilatus en Barabbas plaats. Jezus sterven werd verbeeld als een overtocht met een bootje over de Zaan. De locaties waren voor alle Zaankanters herkenbaar. Zo werd het leven van Jezus in hun eigen context geplaatst.

%d bloggers like this: