Santiago de Musical (2016)

Twintig religieuze en maatschappelijke organisaties in de Zaanstreek organiseerden in 2016 een samenbindend project waaraan iedereen uit de Zaanstreek kon meedoen.

Doelstelling van het project
Mensen uit de Zaanse samenleving met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden laten samenwerken aan een gezamenlijk muziekproject, waarbij zij elkaar ontmoetten, elkaar leerden kennen en elkaars talent en achtergrond leerden waarderen. Voor en achter de schermen werkten zij mee aan de uitvoering van een prachtige musical vanuit een samenbindend verhaal. De uitvoering van ‘Santiago de Musical’ wilde een positief signaal zijn naar de Zaanse bevolking in een tijd dat onderlinge verhoudingen verhardden en spanningen tussen bevolkingsgroepen toenamen.

Uitvoering
Het was het verhaal van de herdersjongen Santiago, die de wereld intrekt om in Egypte een voorspelde schat te vinden. Na een lange reis blijkt dat zijn schat veel dichter bij lag dan vermoed. De kunst is om de schat te zien. Het is het verhaal naar het boek ‘de Alchemist’ van Paulo Coelho, die wereldwijd een bestseller geworden is vanwege het tijdloze thema van de menselijke zoektocht naar wat het hart echt gelukkig maakt. Het was een ruim 1,5 uur durend werk waarin zo’n 40 tot 50 acteurs, een dansgroep en een muziekensemble acteerden. Het decor werd gevormd door een beeldenpresentatie op groot scherm. Veel aandacht werd besteed aan kleding. Fysieke decorattributen waren gering en werden functioneel gebruikt om de sfeer van de scenes weer te geven. Er werd gebruikt gemaakt van bekende Oosterse en Westerse muziek. Naast de spelers en muzikanten was er een groep mensen die zich bezighield met dans, decor, muziek, kledingproductie. Een gedreven en deskundig artistiek leider was een must. Een enthousiast projectteam stuurde de organisatie aan.

De organisatie
Een projectteam heeft deze musical georganiseerd en gemanaged. Het team bestond uit leden van de deelnemende religieuze organisaties. Daarmee was de lijn naar de deelnemende organisaties goed gefundeerd. Kort benoemd waren het de volgende taken/leidinggevende personen:

 1. Projectleiding en -coördinatie: Mirjam Sloots (initiatiefneemster van het project) en Peter Huisman. Een coördinatieteam (Patricia Kaboue-Steenbruggen, Kausar Bagkari, Greet Schipper) hield de gegevens bij en verzorgde de mailing.
 2. Regie (professioneel leider): Steven Geldof.
 3. Choreograaf (Dansschool Dancing Days Oostzaan)
 4. Muziek (professioneel leider): Claudia Rumondor
 5. Facilitair (kleding/decor/licht/geluid): Nordin Nasla en Ibrahim Allachi.
 6. Financiën (subsidies, sponsoring, financiële administratie): Peter Prijs
 7. Publiciteit: Dirk Karten (journalist)

Vrijwilligers
Uit alle delen van de bevolking vroegen we medewerking: scholieren, koren, fanfare of showband, theater-, dans- en/of muziekschool, culturele en religieuze gemeenschappen. Er waren theaterspelers nodig, muzikanten, dansers, decorbouwers, kostuummakers, mensen voor de catering, voor het installeren van geluid en licht, sjouwers en kaartverkopers. Na afloop van het project was er voor alle medewerkers gelegenheid terug te blikken en elkaar te ontmoeten.

Samenbindend proces
Ontmoeten
Dit project bracht mensen van verschillenden culturele en religieuze achtergronden bij elkaar om elkaar te ontmoeten, zodat ze elkaar leerden kennen, begrijpen, respecteren en inspireren. Dit gebeurde:

 • Tijdens de bijeenkomsten van het projectteam, dat bestond uit vertegenwoordigers uit de verschillende organisaties met diverse achtergronden. Daarin werd het artistieke proces versterkt door ieders inbreng;
 • Tijdens de repetities van de muziekgroep, die bestond uit Oosterse en Westerse muzikanten;
 • Tijdens de repetities van de dansgroep, die bestond uit jongeren met diverse culturele achtergronden en aangestuurd werd door een dansschool in Oostzaan en twee Hindoestaanse Bollywooddanseressen;
 • Tijdens de repetities van de toneel en zanggroep, die bestond uit amateurspelers die o.l.v. een professionele regisseur en muzikaal leider elkaar ontmoetten en leerden kennen;
 • Tijdens de voorbereidingen van de decor en techniek-ploeg die bestond uit mensen met diverse achtergronden;
 • Tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten met de deelnemende organisaties waarin het meeleven met het project en het elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren centraal stond;
 • Tijdens de ontmoetingen die in de evaluatie en toekomstplannen via Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek plaatsvinden.

Participeren
In dit project kon iedereen participeren, ongeacht sociale of economische achtergrond. Hierbij werd ieders inbreng als even waardevol beschouwd en ieders potentie/talent gestimuleerd.

Bewustzijn
Tijdens dit project werd bevorderd dat mensen inzicht krijgen in de cultuurhistorische context van zichzelf en anderen om daarmee zichzelf en anderen beter te begrijpen en met anderen samen te leven. Dat gebeurde in de ontmoetingsbijeenkomsten van de deelnemende organisaties en de repetities. Ook via Facebook en de website werden er portretten van de deelnemers en hun cultuurhistorische achtergrond gegeven.

Inspireren
Het project was inspirerend zowel voor het innerlijk leven van de deelnemers, voor en achter de schermen, als voor het publiek dat daarmee bereikt werd. Het publiek bestond uit een kleurrijk gezelschap van mensen vanuit allerlei culturele achtergronden. De verbeeldingskracht werd gevoed, doordat het script vragen opriep naar de eigen zoektochten naar geluk/schatten in het leven en stilstond bij de ontmoetingen die onderweg bijdragen aan het vinden daarvan. De verbeeldingskracht werd ook gevoed bij de dans die in een gezamenlijk proces tussen westerse en oosterse dansleraressen vormgegeven werd. De dans is niet voorgeschreven, maar werd door een eigen interpretatie van de scene vormgegeven. Ook in het regieproces werd de verbeeldingskracht gevoed, doordat de regisseur op een organische manier regisseerde, waarbij er gaandeweg in het repetitieproces aanpassingen plaatsvonden die beter aansloten bij de speler of het verhaal. De regisseur had de gave om het beste uit de amateurspelers te halen. De muzikaal leidster coachte de amateurzangers en de muzikanten om muzikaal en qua uitstraling zowel solo als samen hun talent optimaal en met plezier te gebruiken. Het samenbindende karakter van dit project gaf de deelnemers en het publiek een positieve boost om een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Een nieuw breder publiek
Het project bereikte een nieuw en breed publiek, doordat de deelnemers afkomstig zijn uit ruim twintig religieuze en maatschappelijke organisaties in de Zaanstreek. Hun achterban, vrienden, familie en kennissen, maar ook andere geïnteresseerden uit de hele Zaanstreek, werden via de PR-groep wekelijks op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Repetities en uitvoering
De voorbereidingen van het project vonden in de eerste helft van 2015 plaats. Na de kerstvakantie begonnen de repetities. Die waren in 2015, wisselend per groep en avond wekelijks of minder frequent. In 2016, in de aanloop naar de uitvoeringen) werd indien nodig vaker geoefend. De uitvoeringen (één keer ‘s middags en één keer ‘s avonds op zaterdag en één keer ‘s middags op zondag) vonden plaats op zaterdag 13 en zondag 14 februari 2016.

Waar?
De repetities vonden plaats verspreid over de Zaanstreek in de gebouwen van de deelnemende religieuze organisaties. De uitvoering vond plaats in De Tulp 1, Barkstraat 1, Zaandam. Deze locatie had een aantal grote voordelen:

 • De Tulp 1 staat in een wijk, waarin veel verschillende culturen vertegenwoordigd zijn;
 • De Tulp 1 is een bekende locatie voor Zaankanters met een Turkse en Marokkaanse achtergrond;
 • De Tulp 1 heeft een Oosterse uitstraling , die de setting van het verhaal versterkt;
 • Er zijn drie uitvoeringen mogelijk voor maximaal 450 personen per keer. In totaal 1350 personen.

De financiën
De deelnemende organisaties investeerden door tijdsinvestering van vrijwilligers en beroepskrachten, het beschikbaar stellen van repetitieruimten en door een deel van de kaartverkoop voor hun rekening te nemen. Daarnaast moest sponsoring en subsidiering de begroting rond maken.

Kaartverkoop
Kaarten werden verkocht voor € 10,- per volwassene en € 7,- per kind, waarbij gezinskortingen en sociale kortingen gegeven werden.

Publiciteit
Het PR-team stelde een PR-plan op en zorgde voor tijdige en aansprekende publicaties in landelijke/regionale media, sociale media en interne berichtgeving binnen de deelnemende organisaties. Landelijke en regionale tv-zenders werden benaderd om verslag te doen van het samenbindend project en de uitvoering van Santiago de Musical. Er was een Facebookpagina waarop bezoekers het laatste nieuws konden volgen. Al het nieuws was ook te volgen via een speciale website. Sponsoren en subsidieverleners hebben in de publicaties goede aandacht gekregen.

%d bloggers like this: