Aangesloten organisaties

De volgende religieuze en maatschappelijke organisaties zijn aangesloten bij Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek:

Wilt u zich als religieuze of maatschappelijke organisatie ook sterk maken voor verbinding in de Zaanse samenleving? Neem contact met ons op!