Interreligieuze maaltijd: vrede verbindt over grenzen

Op woensdag 13 november organiseert Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek opnieuw een interreligieuze maaltijd! We sluiten hierbij aan op het thema van de Vredesweek: vrede verbindt over grenzen.

Christen, jood, moslim, hindoe, wel gelovig, niet gelovig of ‘iets er tussenin’: iedereen is welkom! De aangesloten religieuze en maatschappelijke organisaties zullen een heerlijke en diverse maaltijd verzorgen. En dit alles wordt muzikaal omlijst!

Datum: woensdag 13 november
Tijd: 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)
Locatie: Apostolisch Genootschap Zaandijk (Tuinstraat 4 in Zaandijk)
Kosten: vrijwillige bijdrage

Eet je mee? Stuur dan uiterlijk woensdag 6 november een e-mail naar Bert Valk, via bertvalk53@telfort.nl button. Tot dan!

%d bloggers like this: