Persbericht: Vredesweek 2020

Programma Vredesweek 2020.

Van 19 t/m 27 september wordt in Nederland de landelijke vredesweek

gehouden. Het thema van de Vredesweek is dit jaar ‘Vrede verbindt verschil’. Onze Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek is sinds 2018 een Ambassade voor Vrede, van de landelijke vredesbeweging Pax. Via bijgaande link vindt u alle informatie over de vredesweek op de website van Pax: https://www.vredesweek.nl/

Als Ambassade voor Vrede in de Zaanstreek willen wij de Vredesweek in onze stad promoten. Dit doen we vanuit de doelstelling van onze stichting, om mensen uit de Zaanse samenleving met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden te laten samenwerken aan gezamenlijke projecten, waarbij zij elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaars talent en achtergrond leren waarderen, om daarmee onderlinge verhoudingen te verbeteren en spanningen tussen bevolkingsgroepen te doen afnemen. De verbinding van mens tot mens wordt hierdoor versterkt.

Als Ambassade voor de Vrede organiseren we dit jaar de volgende activiteiten:

 • Een online vredesviering te volgen via de website en de facebookpagina van de stichting. Deelnemers komen uit de verschillende  religies en levensbeschouwingen, die in de stichting vertegenwoordigd zijn, zoals: de stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft, de Baha’i gemeenschap Zaanstreek, het Apostolisch Genootschap Zaandijk, de Hindoestaanse gemeenschap in de Zaanstreek, de Syrische gemeenschap in de Zaanstreek, de  Mattheüs kerkgemeenschap, de PKN kerken in de Zaanstreek. De viering is opgebouwd met teksten, gebeden en muzikale bijdragen.
  De viering kan vanaf de eerste dag van de Vredesweek (zaterdag 19 september) via de website https://samenbindendeprojecten.nl/ en de facebookpagina https://www.facebook.com/samenbindendeprojecten/  van de stichting worden bekeken.
 • Op de website en de facebookpagina zijn ook korte persoonlijke vredesboodschappen van mensen uit de Zaanse samenleving te bekijken. Wie een vredesboodschap wil plaatsen wordt verzocht die uiterlijk woensdag 16 september te mailen naar ds. Mirjam Sloots mirjamsloots@planet.nl
 • Op de website en de facebookpagina vindt u ook een digitale vredesweek agenda, waarop vredesweek activiteiten in de Zaanstreek van anderen worden vermeld.
 • Deelnemende organisaties is gevraagd om de PAX-vredesvlag op hun gebouw uit te steken.
 • Op vrijdagavond 25 september 2020 wordt een filmavond georganiseerd, waar de ‘documentaire  ‘Vergeet Mij Niet’ van Jan-Jaap Kuiper vertoond. Op de Katwijkse school De Verrekijker krijgen zo’n honderdvijftig kinderen uit het naastgelegen asielzoekerscentrum les. Voor de bevlogen leerkrachten is het de ultieme uitdaging de kinderen een veilige haven te bieden en de lesdag zo normaal mogelijk te laten verlopen. De ouders van de leerlingen op OBS De Verrekijker in Katwijk zijn uitgeprocedeerde asielzoekers. De Verrekijker probeert een normale basisschool te zijn waar kinderen goed onderwijs krijgen en onbezorgd kunnen spelen. Maar na een reeks van gedwongen uitzettingen wordt het steeds moeilijker om de leerlingen van een veilige haven te voorzien. De situatie op school wordt nog ingewikkelder wanneer een nieuwe groep kinderen uit oorlogsgebied Syrië arriveert. De film duurt 82 minuten, na de film is er gelegenheid voor onderling gesprek.
  Locatie: De Ontmoeting, Parklaan 2, Zaandijk. Aanvang: 19.30 uur.
  Aanmelden: i.v.m. de coronamaatregelen is het nodig dat mensen zich van te voren aanmelden.
  Dit kan bij ds. Mirjam Sloots, tel. (06)31778282, email: mirjamsloots@planet.nl
  De zaal is corona proof ingericht. Vanwege de corona maatregelen kan helaas geen koffie of thee geschonken worden.
  Kosten: de bijeenkomst is gratis toegankelijk. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd in de vorm van een collecte bij de uitgang.

Voor nadere informatie over het programma kunt u contact opnemen met ds. Mirjam Sloots,

Tel. (06)31778282, email: mirjamsloots@planet.nl  

%d bloggers like this: