Author: tonysbat

Programma Vredesconcert 22-9-21

Zang: Judith Petra en Tony Sbat.

Ruud Luttikhuizen piano.

 • Welkom en voorstellen musici, door Jos Emons.

Openingswoord door wethouder Rita Noordzij, van de gemeente Zaanstad.

 • Tony met lied uit eigen cultuur. Hij legt de tekst even uit.
 • Gedicht ‘Jij kunt een schouder zijn’, voorgedragen door Maartje Hoogendoorn-Valk.
 • Judith: Wie ben ik voor jou.
 • Tussentekst, Margriet van Engelen van de Mattheüsgemeenschap.
 • Ruud met Joodse muziek met toelichting van Ruud.
 • Tussentekst, iemand uit de Baha’i gemeenschap.
 • Tony: Om mensen
 • Nederlandse tekst Gabriëlla’s song, voorgedragen door Heba Salhani, gevlucht uit Syrië.
 • Judith: Gabriëlla’s song, Zweeds.
 • Tussentekst, door iemand uit de Surinaamse gemeenschap.
 • Tony: You raise me up.
 • Tussentekst, door iemand van de stichting Animo in Zaandam.
 • Ruud: Instrumentaal: The Gift met toelichting van Ruud.
 • Tussentekst, door ds. Sjaak Visser, van de Noorderkerk in Zaandam
 • Judith en Tony: Stand by me.
 • Afsluiting, door Mirjam Sloots, voorzitter Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek.

Opening Vredesconcert wethouder Rita Noordzij

Dag alle aanwezigen. Hartelijk welkom bij het Vredesconcert in deze bijzondere Kogerkerk. Een ontzettend goed initiatief van Stichting Samenbindende Projecten, dit Vredesconcert. Een unieke stichting die van grote maatschappelijke waarde is. De afgelopen 1,5 jaar was het zoeken van verbinding een uitdaging door de corona-maatregelen. En dat is wat deze bijeenkomsten doen: verbinding maken. Terwijl dat juist zo belangrijk is in een samenleving die polariseert: meer verbinding en een samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen. Houden van wie je wilt, geloven in wat of wie je wilt, kunnen staan waar je voor staat. Zonder dat mensen vervelende en kwetsende grappen maken of geen moeite doen om je te begrijpen of accepteren. Wat voor de een normaal is, is dat voor de ander niet. Diversiteit in de stad en de wijk, acceptatie, tolerantie en begrip: het komt niet vanzelf. Inclusief samenleven is het thema van de vredesweek 2021. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. Je hoeft elkaar niet altijd te verstaan of te begrijpen. Als je elkaar maar respecteert. Want alleen dan kunnen we met elkaar samen leven. Dit betekent dat alle bevolkingsgroepen moeten inzien dat er nog altijd werk op ons ligt te wachten. Dat we nog vele stapjes moeten zetten richting gelijkheid en acceptatie. Maar dat we ook – door dit soort samenkomsten – hieraan werken. Dat je er bent voor elkaar. Dat je opkomt voor de ander als dit nodig is. Wij kunnen samen de Zaanse samenleving versterken. Versterken door met elkaar het gesprek aan te gaan maar vooral door samen te doen en daadkracht te tonen. Samen zijn we Zaanstad. Hartelijk dank aan de stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek voor deze verbinding. En alle andere betrokken mensen en organisaties die dit mogelijk maakten. Jullie zorgen voor verbinding en saamhorigheid. Vanavond mogen we genieten van prachtige gedichten en muziek. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond.