Author: tonysbat

Programma Vredesconcert 22-9-21

Zang: Judith Petra en Tony Sbat.

Ruud Luttikhuizen piano.

 • Welkom en voorstellen musici, door Jos Emons.

Openingswoord door wethouder Rita Noordzij, van de gemeente Zaanstad.

 • Tony met lied uit eigen cultuur. Hij legt de tekst even uit.
 • Gedicht ‘Jij kunt een schouder zijn’, voorgedragen door Maartje Hoogendoorn-Valk.
 • Judith: Wie ben ik voor jou.
 • Tussentekst, Margriet van Engelen van de Mattheüsgemeenschap.
 • Ruud met Joodse muziek met toelichting van Ruud.
 • Tussentekst, iemand uit de Baha’i gemeenschap.
 • Tony: Om mensen
 • Nederlandse tekst Gabriëlla’s song, voorgedragen door Heba Salhani, gevlucht uit Syrië.
 • Judith: Gabriëlla’s song, Zweeds.
 • Tussentekst, door iemand uit de Surinaamse gemeenschap.
 • Tony: You raise me up.
 • Tussentekst, door iemand van de stichting Animo in Zaandam.
 • Ruud: Instrumentaal: The Gift met toelichting van Ruud.
 • Tussentekst, door ds. Sjaak Visser, van de Noorderkerk in Zaandam
 • Judith en Tony: Stand by me.
 • Afsluiting, door Mirjam Sloots, voorzitter Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek.

Opening Vredesconcert wethouder Rita Noordzij

Dag alle aanwezigen. Hartelijk welkom bij het Vredesconcert in deze bijzondere Kogerkerk. Een ontzettend goed initiatief van Stichting Samenbindende Projecten, dit Vredesconcert. Een unieke stichting die van grote maatschappelijke waarde is. De afgelopen 1,5 jaar was het zoeken van verbinding een uitdaging door de corona-maatregelen. En dat is wat deze bijeenkomsten doen: verbinding maken. Terwijl dat juist zo belangrijk is in een samenleving die polariseert: meer verbinding en een samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen. Houden van wie je wilt, geloven in wat of wie je wilt, kunnen staan waar je voor staat. Zonder dat mensen vervelende en kwetsende grappen maken of geen moeite doen om je te begrijpen of accepteren. Wat voor de een normaal is, is dat voor de ander niet. Diversiteit in de stad en de wijk, acceptatie, tolerantie en begrip: het komt niet vanzelf. Inclusief samenleven is het thema van de vredesweek 2021. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. Je hoeft elkaar niet altijd te verstaan of te begrijpen. Als je elkaar maar respecteert. Want alleen dan kunnen we met elkaar samen leven. Dit betekent dat alle bevolkingsgroepen moeten inzien dat er nog altijd werk op ons ligt te wachten. Dat we nog vele stapjes moeten zetten richting gelijkheid en acceptatie. Maar dat we ook – door dit soort samenkomsten – hieraan werken. Dat je er bent voor elkaar. Dat je opkomt voor de ander als dit nodig is. Wij kunnen samen de Zaanse samenleving versterken. Versterken door met elkaar het gesprek aan te gaan maar vooral door samen te doen en daadkracht te tonen. Samen zijn we Zaanstad. Hartelijk dank aan de stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek voor deze verbinding. En alle andere betrokken mensen en organisaties die dit mogelijk maakten. Jullie zorgen voor verbinding en saamhorigheid. Vanavond mogen we genieten van prachtige gedichten en muziek. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond.

Slotwoord Vredesconcert Mirjam Sloots

Wat een prachtige afsluiting van dit Vredesconcert!

Ik wil iedereen die voor of achter de schermen aan dit concert heeft meegewerkt van harte bedanken. Wat een mooie betekenisvolle teksten! Wat een prachtige zang en muziek!

Vier mensen wil ik in het bijzonder bedanken:

Wethouder Rita Noordzij. Wat fijn dat jij dit concert wilde openen. Er is in deze dagen veel kritiek op de politiek maar wij kunnen alleen maar vol lof zijn over jou omdat je integer en geloofwaardig bent en in ontmoetingen met zoveel verschillende Zaankanters telkens laat blijken dat je ieders waarde en eigenheid ziet als onmisbaar in onze Zaanse samenleving. Jij bent samen met relatiemanager Umit Budak voor ons als Stichting het gezicht van de gemeente, waarmee we juist op het vlak van inclusief samenleven elkaar weten te vinden ook als er zorgen zijn of conflicten dreigen te ontstaan. Dank voor die waardevolle samenwerking.

In het repertoire van vanavond was ik blij verrast door een lied, dat me meteen weer terug bracht bij de mooiste film die ik ooit heb gezien ‘As it is in Heaven’, waar beroemde dirigent Daniel, ooit als kleine jongen gepest en geslagen omdat hij anders was terug gaat naar zijn geboortedorp en daar een stoffig kerkkoortje gaat leiden. Dat koortje lijkt wel een kleine samenleving. Daniel zet de foto’s van de koorleden op de piano en met hun gezicht voor zich componeert hij voor een ieder eigen muziek met een eigen klankkleur. Het is geen zoetsappig kerkkoor, net zoals onze samenleving niet zoetsappig is. Er worden mensen uitgesloten, genegeerd, veroordeeld. Maar door het beste uit elk koorlid te halen, verandert er wat. Ontstaat er een andere sfeer van samenhorigheid waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.

De musici van vanavond: Ruud Luttikhuizen, Judith Petra en Tony Sbat. Jullie hebben ons meegenomen op een muzikale reis door een inclusieve samenleving, die zich overal ter wereld kan voordoen. Waar mensen zich vrij voelen om zichzelf te zijn, waar mensen elkaar waarderen en inspireren. En vooroordelen durven los te laten. Waar mensen naast elkaar staan en in elkaar het beste naar boven halen. Als kleine blijk van waardering krijgen jullie van Peter Prijs een envelop.

Dank voor de gastvrijheid van de Kogerkerk. Dank voor uw aanwezigheid hier.

Dank ook aan de kijkers, die de video van dit vredesconcert op de website van onze Stichting hebben gevonden. Tot slot een vredewens in deze vredesweek:

Salaam aleikum, Sjaloom,

Vrede en alle goeds waar je ook gaat!