Author: tonysbat

Wandel mee voor de vrede tijdens de Walk of Peace

Na het succes van vorig jaar vindt op zaterdag 28 september opnieuw een Walk of Peace plaats tijdens de landelijke Vredesweek van vredesbeweging PAX. De wandeling van ongeveer drie kilometer voert door de wijk Poelenburg en wordt georganiseerd door Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek. Deze stichting heeft als doel om de verbinding van mens tot mens te versterken. 

WhatsApp Image 2019-09-03 at 10.22.34

In totaal duurt de wandeling zo’n anderhalf uur. Onderweg is er een stop bij het Darwinpark, waar onder het thema ‘Zorg voor de aarde over alle grenzen heen’ een programma is samengesteld voor jong en oud. “Dit jaar zijn de activiteiten breder dan ooit opgezet,” zegt Bert Valk, bestuurslid van Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek. 

“Met onze Walk of Peace kunnen we het leed in de wereld niet oplossen, maar we willen een belangrijk signaal afgeven,” vervolgt Valk. “Meedoen aan de wandeling is een eerste stap om dichter tot elkaar te komen. We hopen op een grote opkomst met mensen van allerlei verschillende achtergronden. Vrede begint in het klein.” Ook op andere plekken in het land vinden er vredeswandelingen plaats. 

De wandeling begint om 14.00 uur bij buurthuis De Poelenburcht (Weerpad 1A in Zaandam). Hier zijn ook enkele informatietafels aanwezig, onder andere van Amnesty International. De Walk of Peace valt samen met de kunstroute in Poelenburg. Valk: “Wij sluiten hierbij aan door in het buurthuis het kunstwerk ‘Ubuntu’ van kunstenares Margriet van Engelen tentoon te stellen.”

Dit kunstwerk is geïnspireerd op de traditionele Zuid-Afrikaanse levensfilosofie Ubuntu. “Ubuntu gaat ervan uit dat mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit thema sluit perfect aan op waar wij als stichting voor staan. We zijn heel blij dat het kunstwerk van Margriet van Engelen op deze manier onderdeel is van onze Walk of Peace,” besluit Valk. 

Deelname aan de Walk of Peace is gratis. Kijk voor meer informatie over de Walk of Peace op www.samenbindendeprojecten.nl

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie over de activiteiten tijdens de Vredesweek contact op met Bert Valk, via bertvalk53@telfort.nl of 06 40366883.

25 september: Samen zingen voor de vrede tijdens Vredesliedfestival

Op woensdag 25 september vindt in de Verkadezaal van FluXus een vredesliedfestival plaats. Wethouder Rita Noordzij opent het festival. Het festival is een initiatief van Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek en wordt georganiseerd in het kader van de landelijke Vredesweek. Thema van dit jaar is ‘Vrede verbindt over grenzen’.

_GOL6773

“Vrede komt vanuit het hart van de mens,” zegt Bert Valk, bestuurslid van Stichting Samenbindende Projecten. Vanuit deze stichting, die als doel heeft om de verbinding van mens tot mens te versterken, is hij mede verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten tijdens de Vredesweek. “Wat is er mooier om vanuit je hart over de vrede te zingen?”

Schrijfster van het vredeslied Caroline in ’t Veld heeft een inspirerend programma samengesteld met liederen waarin verbinding tussen mensen centraal staat. Onder meer het Wereldvrouwenkoor, closeharmonygroep Full House, Syrische zanger Tony Sbat en zangeres/danseres Pooja Kumar zullen deze ten gehore brengen.

Het festival vindt plaats op woensdag 25 september in de Verkadezaal van FluXus (Westzijde 148 in Zaandam). Het begint om 20.00 uur – de deuren gaan open om 19.30 uur – en is gratis toegankelijk. Wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Na afloop van het festival is er een hapje en drankje en is er gelegenheid om na te praten. Parkeren is gratis op het plein van de Bullekerk.

Kijk voor meer informatie over het Vredesliedfestival op www.samenbindendeprojecten.nl.

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie over de activiteiten tijdens de Vredesweek contact op met Bert Valk, via bertvalk53@telfort.nl of 06 40366883.

 

 

Walk of Peace en Vredesliedfestival hoogtepunten Zaanse Vredesweek

Van 21 tot en met 29 september vindt in heel Nederland de jaarlijkse Vredesweek plaats. Deze week, een initiatief van vredesbeweging PAX, heeft dit jaar als thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek geeft de week invulling met diverse activiteiten, waaronder een Walk of Peace en een Vredesliedfestival.

25 september: Vredesliedfestival
Op woensdag 25 september vindt in de Verkadezaal van FluXus (Westzijde 148 in Zaandam) een Vredesliedfestival plaats dat geopend wordt door wethouder Rita Noordzij. Het festival begint om 20.00 uur – de deuren gaan open om 19.30 uur – en is gratis toegankelijk. Wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Na afloop van het festival is er een hapje en drankje en is er gelegenheid om na te praten.

28 september: Walk of Peace
Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer een Walk of Peace. De route van zo’n drie kilometer voert door de wijk Poelenburg. In totaal duurt de wandeling zo’n anderhalf uur. Onderweg is er een stop bij het Darwinpark, waar onder het thema ‘Zorg voor de aarde over alle grenzen heen’ een programma is samengesteld voor jong en oud. De wandeling begint om 14.00 uur bij buurthuis De Poelenburcht (Weerpad 1A in Zaandam). Deelname is gratis.

Vier de vrede
Tot slot vinden er in diverse Zaanse kerken vieringen en bijeenkomsten plaats die aansluiten bij het thema van de Vredesweek.

Zondag 15 september
Assendelft
10.30 uur: openluchtdienst van de Raad van Kerken Krommenie-Assendelft op het schoolplein van basisscholen De Oceaan en De Meander. De dienst staat in het teken van het thema van de Vredesweek: Vrede verbindt over grenzen. Na de dienst is er koffie, een koffieconcert van het Zaans harmonieorkest en een kleine infomarkt. Meer informatie op www.rvkkrommenieassendelft.nl

Zondag 22 september
Koog aan de Zaan
10.00 uur: vredesdienst in de Kogerkerk (Kerkstraat 14). Voorganger is dominee Pieter Oussoren.

Maandag 23 september
Krommenie
20.00 uur: bijeenkomst in de Doopsgezinde Vermaning (Noorderhoofdstraat 46) over de vredesspiritualiteit van Franciscus en Rumi, georganiseerd door de gezamenlijke Doopsgezinde Gemeenten in de Zaanstreek. Informatie bij Kok Klever, via camklever@gmail.com.

Dinsdag 24 september
Wormer
19.30 uur: oecumenische vredesvesper in de Doopsgezinde Vermaning (Dorpsstraat 371), georganiseerd door de Raad van Kerken Wormerland (i.o.).

Donderdag 26 september
Koog aan de Zaan
19.30 uur: vredesvesper in de Kooger Vermaning (Lagendijk 34) met aandacht voor poëzie, liederen en stilte.

Zaterdag 28 september
Zaandam
20.00 uur: filmavond in de Noorderkerk (Heijermansstraat 127), georganiseerd door de Protestantse Gemeente Zaandam. Er wordt een film vertoond over het leven van Dietrich Bonhoeffer.

Zondag 29 september
Zaandijk
10.00 uur: vredesdienst in De Ontmoeting (Parklaan 1) onder leiding van dominee Mirjam Sloots en pastor Jos Emons. Dit is een gezamenlijke dienst van De Ontmoeting en de Mattheüsgemeenschap.